เปลี่ยนรูปภาพกระดานข่าว

เพิ่มรายการนี​​ :: Bookmark

画像掲示板のプログラムは急遽セキュリティ対策のために修正され新しいシステムに本日交換されました

* ผนวก 5/19
画像掲示板のプログラムを改修し、สร้างเป็นรุ่นล่าสุดของ lightbox (2.7.1)。
คลิกที่ภาพ และ、同一画面上に写真がポップアップ表示されます
รุ่นล่าสุดของ Lightbox、jQuery ได้รับการพัฒนาตาม。

* ผนวก 5/22
คลิกที่นี่สำหรับบทความที่เกี่ยวข้อง 👉 เผยแพร่แหล่งที่มาของ Joyful Note X

ปล่อยให้ตอบกลับ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ฟิลด์ต้องมีเครื่องหมาย *