มะเขือ Mapo

มิโซะร้านวันนี้、「麻婆茄子」です

Chop Suey

มิโซะร้านวันนี้、中華料理の八宝菜です